Metni seçin, sitemiz size okusun

Kurumsal

ANTEPE

Şirketimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olarak 12.07.1991 yılında 14.000.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur.Ortaklık yapımız; Antalya Büyükşehir Belediyesi %96,0,Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.( ANET) %1,79, Özel Sağ. Ve Eğitim Kültür İnşaat Petrol Tic. Ltd. Şti (ANSET) %1,12, EKDAĞ A.Ş. %1,0, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası %0,09 şeklindedir.

Ayrıca şirketimiz, EKDAĞ A.Ş' ye % 0,0125 oranı ve 750,00-TL, karşılığında hisseleri ve ortaklıkları bulunmaktadır.

Şirketimizin faaliyet alanları; Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt, yol-kanal ve hafriyat yapım işleri ile hazır beton imal etmek ve imalat için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, işlettirmek, her türlü ahşap mamullerinin imalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, her türlü otomobil, jeep, kamyonet, motorsiklet, mopet ve iş makinelerinin satın alınması, kiralanması ve kiraya verilmesi gibi her nevi ticari işlemde bulunarak her türlü otomotiv endüstri ürünlerinin hammadde, yardımcı madde ve yedek parçalarının ithalat, ihracat ve pazarlanmasının yapmak,her nevi tarım ürün ve makinelerinin alım-satımı ve bahçe seracılığı yapmak üzere tesisler kurmak, işletmek ve işlettirmek, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmaktır.

Şirketimizin faaliyet alanlarının kapsamı büyükşehir sınırları içinde herkesime kamusal hizmetler vermek üzere planlanmıştır . Bundan dolayı faaliyet alanlarının kapsamı çok geniştir. Büyükbaş ve küçükbaş besi inekçiliği ve süt hayvancılığı ile arıcılık, civciv ve kümes hayvanları yetiştiriciliği için gerekli tesisleri kurmak, et ve süt mamulleri ile su ürünlerinin ticaretini yapmak gibi tarımsal faaliyetler olduğu gibi açık, kapalı, mermer, kum ocağı ve bilumum madenlerin alım-satım-kiralama ve işletmek üzere irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek, ihracat ve pazarlama işleri ile bu alanda müşavirlik hizmetleri vermek, turizm acenteleri kurmak, turistik alanlar (otel-motel-tatil köyü vb.) kiralamak, inşa etmek ve işletmeciliğini yapmak ve yaptırmak,ulusal ve uluslararası otoyol güzergâhlarında akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri kurmak, devir etmek, kurulu tesisleri devir almak, kiraya verme gibi alanları da kapsar.

Ayrıca akaryakıt taşımacılığı ve madeni yağlar ticareti yapmak. Asfalt ve asfalt temel malzemesi olan plentmiks üretim ve pazarlamasını yapmak için Asfalt Plenti kurmak ve işletmek.Sıvı ve katı atıkların toplanması, nakli ve depolanması için tesis kurmak. Çöp ve çöp gazı gibi biyolojik maddelerden yakıt elde etmek üzere biokütle, rüzgâr veya güneş enerjisi ile çalışan santraller kurmak, işletmek ve otoprodüktör olarak enerji üretmek, satmak, Ulusal ve Uluslararası düzeyde fuarlar ve kongreler organize etmek, bu konu ile ilgili fuar alanları, bar, büfe, kafeterya, restoranlar, alışveriş ve eğlence merkezleri inşa etmek, kiralamak, işletmek veya kiraya vermek, yurt içinde açık ve kapalı otopark işletmek, kiralamak, kiraya vermek, işletilen ve işletilecek olan otopark ile ilgili gerekli teknolojik otomasyonları yapmak, yaptırmak, kentsel gelişim ve imar uygulamalarının planlanmasında yararlanmak üzere, her türlü bilgi toplama, anket, araştırma, değerlendirme, danışmanlık gibi konularda çalışmalar yapmak, gerekirse ihaleler yapmak veya yapılan ihalelere katılmak. Stratejik ve kentsel planlama, kentsel dönüşüm, kültürel-sosyokültürel ile ile kurumsal dönüşüm projeleri konusunda danışmanlık, müşavirlik almak, yapmak, finansman sağlamak, proje geliştirmek, ortaklıklara girmek ya da ortaklıklar kurmak, menkul ve gayrimenkul malları almak, satmak, kiralamak ya da kiraya vermek, her türlü kentsel dönüşüm işlerini yapmak, yaptırmak, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri almak, vermek ve verdirmek gibi faaliyet alanlarını kapsamaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulu; Başkan – Murahhas Üye Bahadır YANTAÇ, Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA , Yönetim Kurulu Üyeleri; Caner ŞAHİNKARA, Abdurrahman FIRTINA, Mahmut SABUNCUOĞLU, Ziya ERBAŞ, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ETLİ isimlerinden oluşmaktadır.