Metni seçin, sitemiz size okusun

Antalya Camii ve Türk İslam Medeniyetler Müzesi

Antalya İli, Kepez İlçesi 20006 Ada 3 Parsel ve 29026 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan yaklaşık 13.690 m² dini yapı tesisi, 5 755 m² kültürel tesis alanıdır.
Antalya merkezinde bulunan otogar kavşak noktasında, Antalya Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarlarının kesiştiği yerde bulunan proje 42 800 m²’lik bir alan teşkil etmektedir. Bu alanın 12 800 m² si yeşil alan olacaktır.
Arazi geneli içerisindeki ibadethane, kültürel alanlar ve yeşil alanların genel peyzaj içerisindeki yerleşimleri, cami ve yeşil dokunun bütünleştirilmesiyle daha kapsamlı bir kullanım alanı oluşturacak şekilde tasarıma yön verilmiştir.
Cami mimarisi açısından ele alındığında, gelenekselden kopmadan yöresel mimari çizgilerle bütünleşik, günümüz teknolojisiyle entegre bir form tasarlanmıştır.
Klasik Osmanlı Cami’lerinin gelenekselleşmiş şemasını stilize eden bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca Klasik Osmanlı Camilerindeki merkezi mekân anlayışını günümüze taşıyan bir yapı olarak tasarlanmıştır.
Harimi çelik kubbe ile örtülmüş, düşey ve yatay ışıklıklar ile mekânda doğal aydınlatma sağlanmıştır.
Arazi üzerinde yer alan açık alanlar, meydan ve avlular olarak tasarlanmıştır. Ön, yan, iç ve arka avlu olarak tanımlanan bu alan aynı zamanda kendi içerisinde de işlevlendirilmiştir.
Cami, arazisi bütünüyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak, dekoratif ve yansıma havuzları, kiosklar, kameriye, açık ve yarı açık oturma alanları ile birlikte pek çok kent mobilyası yer alacaktır. İbadet görevi dışında insanların açık alanlardan da en üst seviyede faydalanması amaçlanmıştır.
Toplam inşaat alanı 81 875m² olan Antalya Ulu Camii projesi kapsamında 10 407 kişilik kapalı ibadet alanına sahip olup, içerisinde 610 araçlık otopark, toplantı salonları, 800 kişilik konferans salonu, abdesthane, atölye, kütüphane gibi mekanlar yer almaktadır.
Türkiye’nin en büyük kubbe açıklığı sahip olup, kubbe çapı 41.70 m dir. Kubbe yüksekliği 53.38 m dir.
Minare yükseklikleri 2 adet üç şerefeli 87.60 m ve 2 adet 2 şerefeli 71.96 m dir.
Cami yapısı için benimsenmiş tasarım yaklaşımlarının uzantısı olarak tasarlanan “Müze” yapısı geleneksel mimarimizin günümüz mimarisi ile harmanlanmış izlerini taşımaktadır.
Kent yaşamından camii alanına geçişte bir ara yüz gibi çalışması hedeflenmiştir. Müze yapısı için 5775 m2 lik bir alandan oluşmaktadır. Bu alanda ayrıca yer alacak olan ticari mahaller, ofisler, restoran, kafeler, avlu ve revaklar bölgeyi canlı ve cazip bir yere dönüştürecektir.
Cami ve Müze yapılarının dışında sosyal etkinlik için tahsis edilecek yardımcı alanlar da proje kapsamında yer almaktadır. Konferans salonu, Galeri ve Atölyeleri bu mekanlardan birkaçıdır.
Antalya’da kurulacak böyle bir müzenin, sadece Antalya halkına değil, dünyanın dört bir tarafından her yıl gelen milyonlarca kişiye ulaşması hedeflenmektedir. Müzenin yer alacağı Antalya Ulu Cami Külliyesi, yüzyıllarca Antalya’ya hizmet vermesi öngörülen değerli bir eser olarak şekillendirilmekte ve her ayrıntısı üzerinde titizlikle çalışılmaktadır. Türk ve İslam Medeniyetleri Müzesi, 3000m²’lik kapalı sergi alanına sahip olacaktır. Müze binasında geleneksel mimari ile modern mimari harmanlanmıştır.
Toplam inşaat alanı 11 838 m² olan müze projesi içerisinde geçici ve kalıcı sergi alanları, kafeteryalar, atölyeler, dükkanlar ve kütüphane gibi mekanlar bulundurmaktadır.